web analytics
30 THÁNG 4,  THƠ

Viết Tặng Người Tù Cải Tạo

Mạt thời hảo hản phải đường cùng
Như hổ sa cơ hết vẫy vùng
Núi thẳm căm hờn thân khổ nhục
Rừng sâu uất hận phận lao lung
Dù bao nghiệt ngã, càng kiên định
Dẫu mấy đắng cay vẫn thủy chung
Cọp chết để da, người để tiếng
Đừng đem thành bại luận anh hùng.

Nhất Hùng