web analytics
THƠ

Biệt Cố Hương

Thù trả chưa xong đã bạc đầu
Chiến bào tơi tả biết về đâu?
Trời gầm, sấm động non còn hận
Gió hú, mưa than nước mãi sầu
Nấc tiếng Chim quyên ca biệt quốc
Đau lòng người Việt nhỏ dòng châu
Chiều nay ra biển mà hoài biển
Mắt dõi theo con sóng bạc đầu

Tạo Ân