web analytics
THƠ,  XUÂN

VUI ĐÓN XUÂN THANH BÌNH

Rồi đát nước mình sẽ chấn hưng
Quê hương vang khúc hát ca mừng
Bốn phương hồng, cúc, mai vàng trổ
Tám hướng lụa là áo diện chưng
Đốt nén hương trầm dâng Tổ quốc
Nhìn làn khói tỏa lệ còn rưng
Đàn con Âu Lạc từ trăm hướng
Xuân thắm đoàn viên đẹp quá chừng

Uyên Thúy Lâm