web analytics
 • THƠ

  TRUNG QUỐC XÂM LĂNG

  Trung Quốc xâm lăng đúng thật rồi Đồng bào Việt Tộc đứng lên thôi Tây nguyên đóng chốt, quân bâu xít Hải đảo lập đồn, lính biển khơi! ‘’Kinh tế đặc khu’’dồn vũ khí ‘’An ninh mạng luật’’ bịt mồm…

 • THƠ

  DẬY ĐI THÔI!

  Hỡi bạn đồng bào quốc nội ơi Mau mau cùng nổi dậy đi thôi! Xứ người tỵ nạn chung lưng góp Trong nước toàn dân lật lũ bồi Chớ để đảng hồ cai trị nữa Chúng đang bán hết cả…

 • THƠ

  LỜI KÊU GỌI KHẨN THIẾT

  Chĩa súng vào ngay đảng bắn thôi Hỡi này “bộ đội cụ hồ” ơi! Đời anh đổ biết bao xương máu Để thấy đồng bào chết đến nơi! Anh hỡi sao còn chờ mãi thế Chung lưng đứng dậy siết…

 • THƠ

  LÒI MẶT BÁN NƯỚC!

  Cộng sản Việt Nam hãy ngó này Tại mi, đất biển hiến quan thày! Dân chài chúng giết, xưng ông đó Hàng lậu chúng tuồn, vỗ ngực đây! “Kinh tế-đặc khu” điểm chiến lược Thời gian “chin chín” chứa quân…