web analytics
VỌNG CỔ

ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRUNG TRỰC – vọng cổ

Nhất Lĩnh

NGÂM LỐI
Non nước Nam rạng ngời, trải bao ngàn năm tươi đẹp.
Khí tiết hào hùng còn lưu dấu sử sanh.
Nơi biên thùy, giặc xua quân xâm lấn tràn sang.
Nghe tiếng vọng rền vang, phảng phất bên tai hồn thiêng sông núi.
XÀNG XÊ (Lớp 1)
Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa,
1- Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ…thần. 
Truyền khắp nhân gian…Hầu như ai ai cũng nhớ.
2- Dùng hỏa công, đốt cháy tiêu chiếc pháo thuyền của giặc.
Đánh úp Pháp đồn…tiêu diệt trừ năm tên võ quan. (+)(+)(+)
3- Thu nhiều vũ khí…
Kháng Pháp lẫy lừng…tạo thành chiến tích vẻ vang.
4- Khí phách quên mình… làm lũ giặc khiếp kinh.
Lãnh đạo nghĩa binh…ngư phủ cũng rành việc chiến chinh.
5- Được phong chức Lãnh Binh …Vua còn cải tên là Nguyễn Trung Trực.
Luôn một lòng…Trung với nước, Hiếu với dân.
6- Mạt lộ anh hùng…có thác cũng đành cam.
Đất nước loạn ly quyết chí vẫy vùng ngang dọc.
7- Từ thuở thiếu niên đã luyện cung kiếm vẹn toàn.
Lúc quốc nạn thì… ra tay cứu giúp quê hương.
8- Không hề núng nao…mặc cho giặc binh hùng tướng mạnh. Vị quốc vong thân, sanh vi tướng tử vi thần.

VỌNG CỔ 
Trước cảnh quốc phá gia vong, dân lành phải sống điêu linh dưới gót giày đinh của bọn thực dân xâm lược. Trong số những sĩ phu có lòng yêu nước dũng cảm tài ba tính khí can…trường. (+)(+)
1- Nguyễn Văn Lịch! người anh hùng áo vải phi thường.
Ở phủ Tân An chuyên nghề chài lưới, hiếu đạo vẹn toàn thông thạo kiếm cung. (+)
Gìn giữ san hà bổn phận tôi trung, theo nghiệp binh nhung lúc còn trai trẻ.
Võ nghệ cao cường trí dũng tài ba, trận mạc xông pha hiểm nghèo chi sá.

NGÂM 
Buổi đầu theo vó ngựa quân triều,
Giữ thành Gia Định chốn thân yêu.
Hợp lực liên minh cùng Trương Định,
Lầm mưu kẻ phản bị triệt tiêu…

2- Đại đồn vỡ nên đành lòng phân tán, về Tân An trấn mạn rửa căm hờn. (+)(+)
Chiêu tập quân cơ quyết chí không sờn.
Nghe tin giặc cho tàu sắt lớn, chạy dọc bờ sông hung hãn phô trương. (+)
Kế nghi binh khua tiếng mõ om sòm, kéo dụ ra xa cho bèo vương chân vịt.
Lệnh nghĩa quân xung phong đồng loạt, nhảy lên tàu chém giết giặc liền tay.

NGÂM LỐI
Bao giặc Tây bị đền tội bỏ thây,
Số còn lại phải nhảy bay xuống nước.
Tàu ngút cháy mịt mờ trong lửa chiến,
Nồi xúp de bỗng vang tiếng nổ tung.
Tránh mũi dùi khi bạo lực tập trung,
Sợ pháo phản công… báo thù phục hận.

LÝ CÁI MƠN
Về Hòn Chông …dựng thêm căn cứ.
Củng cố ba quân…huấn luyện kỷ năng phản công.
Theo pháp binh xưa…Xuất kỳ bất ý, đánh nhanh rút lẹ.
Lệnh tấn công sấm truyền nổ ra,
Lính canh chết…chẳng kịp la.
Kiên Giang đồn…bảy mươi tên giặc…phải lìa thây…

VỌNG CỔ 
Đồng bào hân hoan mừng vui tiếng reo hò dậy đất. Thời gian ngắn mà thắng hai chiến trận làm quân Pháp hoang mang phải dùng thủ đoạn đê…hèn. (+)(+)
5- Bắt giữ mẫu thân và khủng bố dân làng.
Huỳnh Công Tấn tên Việt gian ác độc, bắt Mẹ ép Con và bắt Con để ép Cha. (+)
Dã tâm dồn người…vào thế khó xử phân, nếu không ra hàng thì chúng giết oan tất cả.
Thấy cuộc chiến đến hồi nghiệt ngã, ôm đau thương gạt lệ anh hùng.
6- Vẹn đôi đường trọn chữ hiếu trung, tiết nghĩa thơm danh ngàn đời còn lưu mãi.
Thà thọ tử bất ninh thọ nhục, trước quân thù vẫn dũng khí hiên ngang.
Giặc dùng lời phủ dụ vinh hoa, cho quyền chức nhưng lòng không thay đổi.
Biết không thể dễ dàng thuyết phục, giặc liền tuyên độc án tử hình. (+)
Đưa về Rạch Giá thi hành, oai hùng nghênh cổ mắng phường ngoại xâm.
Chừng nào hết cỏ nước Nam, thì mới dẹp được mống mầm chống Tây.
Silver Spring (14-10-2017)
28-08-1868 (Nhâm Tuất) – 28-08-2017 (Đinh Dậu)